Kodukant Läänemaa Logo
   

Tel:  56 653 668
E-mail:
Aadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Läänemaa

   

      kodukandi_banner_3.gif


 

 slogan.gif
 

 

 

 

 


 

            leader_logo_vert_120x340_veeb.gif

TEADE

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA ( KKLM) liikmete üldkoosolek toimub 06.04.2015 kell 15:00 Uuemõisa  mõisa valges saalis (Ridala vald Uuemõisa Tallinna mnt 83 )

 Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1)     Kodukant Läänemaa strateegia 2014 – 2020 kinnitamine

faili ikoon KKLMi strateegia 2014 - 2020+.pdf

2)     Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamus KKLM  2014 tegevuse kohta

3)     Kodukant Läänemaa 2014.a. tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine

faili ikoon Aastaaruanne 2014.pdf

4)     Kodukant Läänemaa põhikirja muudatuste kinnitamine

faili ikoon KKLM põhikiri 29 03 2011 muudatustega 2015.pdf

5)     Kodukant Läänemaa juhatuse liikmete tasustamine

6)     Kodukant Läänemaa liikmemaksu määramine

7)     Kodukant Läänemaa tegevuskava 2015 tutvustamine

8)     Muud küsimused

_____________________________________

 

KODUKANT LÄÄNEMAA strateegia 2014 - 2020+ täiendamise ettepanekud on oodatud kuni 27.märts 2015    

Ettepanekud esitada ( näidates ära lehekülje ja punkti, mida soovitakse muuta) koos uue sõnastusega.

 KKLMi strateegia eelnõu.pdf

 

_______________________________________________________________

Eesti maaelu arengukava aastani 2020 sai täna Euroopa Komisjoni heakskiidu

Lisaks põllumajanduse ja toidutööstuse konkurentsivõime tõstmisele annab olulise panuse Eesti maaelu arengukava ka maapiirkondade ettevõtluse ja kohaliku algatuse arendamisse.

Eesti jätkab edukat Leader lähenemise rakendamist ka uuel programmperioodil. 99% Eesti maapiikondadest on hõlmatud kohalike tegevusgruppide arengu strateegiatega ning umbes 9% (90 milljonit eurot) Eesti Maaelu arengukava eelarvest suunatakse uuel programmperioodil maaelu arendamisse.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 on Euroopa Maaelu Arengukava Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga.

Pressiteade Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kinnitamise kohta Põllumajandusministeeriumi kodulehel. 

Siin on sul võimalus tutvuda ka Euroopa Komisjoni teatega ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teabelehega Euroopa Komisjoni kodulehel.
________________________________________

Mess "Maale elama" toimub 11.aprill 2015

Enne seda toimub osalejatele messikoolitus

vaata siit faili ikoon MESSIKOOLITUS_2015_final.pdf

_________________________________

TULE OSALEMA!

 

LEADER TEABEPÄEVAD Kodukant Läänemaa strateegia 2014- 2020   tutvustamiseks toimuvad:

 

11. 02. 2015, kell 17:00  Sutlepa Vabaajakeskuses

                   Info ja registreerimine: Lea Lai 5691727;

 

19.02. 2015, kell 17:00  Lihula mõisas

                  Info ja registreerimine: Larissa Mandel 5397 7603;

 

Kavas:

 

·       Ülevaade Kodukant Läänemaa strateegia 2014- 2020 koostamisest

·       Strateegia tööversiooni tutvustamine

·       KKLM projektiideed

 

Kodukant Läänemaa tegevmeeskond
Info:

__________________________________________

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020

_______________________

Toit, põllumajandus, maaelu, kalamajandusfaktides 2014

http://whttp://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2014/trykis-20...
_____________________________________

Vaata meie tegemisi ka Facebook-is:
https://www.facebook.com/pages/Kodukant-L%C3%A4%C3%A4nemaa/710235295726682?fref=ts
_______________________________

Kodukant Läänemaa andis välja raamatu "Kuue aasta maaelu lood", kuhu on koondatud info aastate jooksul toetust saanud LEADER-i projektide kohta,
faili ikoon LEADER-raamat 2009-2014-WEB.pdf
_________________________________________


_______________________________________

banner2.gif______________________________

Kodukant Läänemaa on valmistumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastusperioodiks 2014-2020.
Soovide välja selgitamiseks viiakse läbi kolm seminari, kuhu on osalema oodatud kõik piirkonna ettevõtjad, avaliku ja kolmanda sektori esindajad ning teised kogukonna arendamisest huvitatud isikud.

 Seminarid toimuvad:

Reede, 31. oktoober  2014, kell 13 –16 Haapsalus, Jaani tn 10 ( PRIA majas)

Neljapäev, 13.november 2014, kell 13 - 16  Ristil, koolimajas ( Lõuna 4, Risti )

Neljapäev, 20.november 2014, kell 13–16  Uuemõisas, Uuemõisa mõisahoones

Kõigil osalejatel palun ennast registreerida hiljemalt kaks päeva enne seminari toimumist.

Tule ja mõtle kaasa mille jaoks on Läänemaal vaja Euroopa Liidu raha!

Kodukant Läänemaa tegevmeeskond
Info:

 _________________________________

MTÜ Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosoleku teade

MTÜ Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 15. oktoobril 2014, kell 15:00, Haapsalus, Lihula mnt 3 ( III korrus)

PÄEVAKORRA ettepanek:

1. Leader strateegia ettevalmistamiseks tegevuskava 2015 kinnitamine ja otsustamine taotluse esitamiseks PRIA-le
2. KOV- idega sõlmitavad toetuslepingud 2015
3. Muud küsimused

KKLM juhatus
_______________________________________
Kodukant Läänemaa korraldab sihtrühmadele LEADER õppereisi Tartumaa Sibula Teele 06.-07.10.2014.
____________________________________

KKLM juhatuse ja tegevmeeskonna ühine koolitus toimub 16.-17.september 2014, Laulasmaal.
____________________________________

KKLM liikmete LEADER õppereis   Ahvenamaale toimub 18. - 22.08. 2014.

____________________________________

KKLM tegevjuhi puhkuse ajal 14 .- 25. juuli 2014,
allkirjastab LEADER meetme taotlusi ja kuludeklaratsioone koordinaator Larissa Mandel.

Palun aeg kokkuleppida!

Kaunist suve ! _________________________________________

KKLM tegevjuhi puhkuse ajal 10.- 20. juuni 2014, allkirjastab LEADER meetme kuludeklaratsioone koordinaator Lea Lai.
Palun aeg kokkuleppida!

Kaunist suve

_________________________________________

Ootame Kodukant Läänemaa liikmeid oma peredega

KODUKANDI MEREPÄEVALE

12. juulil, 2014 aastal

Info ja registreerimine kuni 9. juuni Larissa Mandel 53977603

faili ikoon Merepäeva kutse 12.07.doc

 KKLM tegevmeeskonna puhkused 2014.a  

Lea Lai

07. juuli – 03. august

 

Kokku 28 päeva

Larissa Mandel

13.juuni – 20. juuni;

08.august – 27.august

 

Kokku 28 päeva

Ene Sarapuu

10.juuni – 20.juuni;

14. juuli – 25.juuli

Kokku 23 päeva

5 päeva avalduse alusel

 


Kodukant Läänemaa tegevjuht, Ene Sarapuu viibib 23.-24.04.2014 Läänemaa arendustöötajate õppereisil Ida-Virumaal.

___________________________________________

Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 20.03.2014, algus kell 15:00, Uuemõisa mõisa valges saalis ( Ridala vald)

 

KKLM üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

 

1.     2013. a majandusaasta aruande kinnitamine   (  Põhikiri punktid  5.3.7 ja 5.3.6)

Revisjonikomisjoni ülevaade

2.     Audiitori kinnitamine 

3.     Juhatuse koosseisu suuruse määramine (Põhikiri  punkt 5.3.8)

4.     Juhatuse liikmete valimine (Põhikiri punkt 5.3.8 )

5.     KKLM strateegia 2014.a. rakenduskava muutmine (Põhikiri punkt 5.3.3 )

6.     KKLM 2014.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine ( Põhikiri punkt 5.3.5)

7.     KKLM strateegia 2014 – 2020 tutvustamine

8.     KKLM vabatahtlike keskuse info

9.     Muud küsimused (KKLM Põhikirja muudatuste arutelu) jm

 

 KKLM juhatus

 ____________________________________________________________

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tutvustas 28. veebruaril Õisu mõisas Eestimaaelu arengukava 2014 -2020 eelnõud.
Ülevaade kohtumisest on lisatud Eesti Leader Liidu
 kodulehele

-------------------------------------------------------------------------------

Kodukant Läänemaa tegevjuhi konkurss

faili ikoon KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVJUHT (kuulutus).doc

------------------------------------------------------------------

KKLM tegevjuhi kt Ene Sarapuu ja koordinaator Lea Lai viibivad 13.02.2014 Pärnus EL toetusfondide infopäeval

_______________________________________

KODUKANT LÄÄNEMAA maaeluseminaride kokkuvõtted

faili ikoon KKLM_maaeluseminaride koond_05.02.14.pdf 

KKLM maaeluseminaride kokkuvõtted.xls

Teie poolsed ettepanekud ja täiendused on oodatud e-postile

___________________________________________

KODUKANT LÄÄNEMAA tegevjuhi kt Ene Sarapuu viibib 10.01.2014 Tallinnas sotsiaalse ettevõtluse seminaril.

___________________________________________

TULE OSALEMA!
Vaata teadet!

faili ikoon Maaeluseminarid Läänemaal teade.doc

Seminarid toimuvad:

Kolmapäev, 15. jaanuar 2014, kell 10–14 Roosta Puhkekülas

Reede, 17. jaanuar 2014, kell 14 –18 Linnamäel, vallamaja saalis

Kolmapäev, 22. jaanuar 2014, Lihulas kell 10 –14 Muusika- ja kunstikooli saalis

Kolmapäev, 29. jaanuar 2014, Uuemõisas, kell 10–14 Uuemõisa mõisahoones

_____________________________________________

 

Kaunist jõuluaega ja head uut aastat!

faili ikoon Jõulud 2013.JPG

_________________________________________

VABATAHTLIKE PÄEV LÄÄNEMAAL 23.12.2013, Altmõisas

TULE osalema!

faili ikoon 23.12. 2013 KKLM vabatahtlike päev Altmõisas.pdf

_________________________________________

Ühisnädal on vabakonnaga seotud sündmuste nädal

faili ikoon Kogukonnaleht_20_nov_low.pdf

faili ikoon Kodanik_ja_Euroopa_2013_november.pdf

__________________________________________

 

Konverents Kohalik toit

8. novembril

Haapsalu Kutsehariduskeskuses

 

PÄEVAKAVA

9.00-10.009.00-10.00 Läänemaa toidutootjate toiduesitlus

10.00 Avasõnad – Innar Mäesalu, Lääne maavanem

10.15 Kohalik toit Hiiumaal

10.45 Kohalik toit Saaremaal

11.15 Kodukant Läänemaa koostööprojekt „Kohalik toit 2011-2013“

11.45 Ühistegevuse rollist kohalikus toidus – Jaan Leetsaar, Eesti Maaülikool

12.30- 13.30 LÕUNA Kohaliku toidu tutvustamine- Haapsalu Kutsehariduskeskus

13.30 Kogemused Gotlandilt – Krista Kõiv, Maainfo Maaelu- ja kalandusvõrgustiku juhataja,

            Reve Lambur, Maaeluvõrgustiku juhtivspetsialist

14.15 TUNNUSTAMINE – „Koolitoit Läänemaal 2013“ kvaliteetuuringu tulemuste tutvustamine

 

Info ja registreerimine (hiljemalt 7. november) ;  tel 56917271 

__________________________

Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 10.10.2013,  Haapsalus, Lihula mnt 3, kell 16:00

Päevakorra ettepanek:

1.      2014 a rakenduskava

2.      Valdade toetuslepingud

3.      Hindamiskomisjoni koosseis

4.      Info uuest taotlusvoorust

KKLM juhatus
-------------------------------------------------------------

http://www.reporter.ee/2013/09/20/euroraha-kas-mustiline-sampo/

_______________________________________________________________________

EELTEADE!

Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 10.10.2013, kell 15:00 Haapsalus
-----------------------------------------------

Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvooru avanemisest 2013 .aasta rakenduskava meetmele

MTÜ Kodukant Läänemaa  alustab Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 21.10.2013 meetmele 2 „Huvitegevuse, vabahariduse ja elukestva õppe edendamine“, aadressil Nurme 2, Haapsalu. Taotluste vastuvõtt lõpeb 23.10.2013, kell 15:00.

Toetatavad tegevused:

1.Koolituste ja ürituste korraldamine (õppepäevad, seminarid, töötoad, meistriklassid, õppereisid, festivalid, laagrid, laadad, talgud, perepäevad jne)

2. Huvitegevuseks vajalike rajatiste ja ruumide remontimine, seadmete ja inventari soetamine

Meetme kirjeldus ning taotlemiskord on avaldatud Kodukant Läänemaa kodulehel      www.kklm.ee   rubriigis TAOTLEJALE

Infopäev:

01.10.2013 kell 16:00, Haapsalus, Jaani tn 10

Info ja nõustamine:
Larissa Mandel, koordinaator Lõuna-Läänemaal tel. 53977603 , e-post:
Lea Lai, koordinaator  Põhja- Läänemaal tel. 56 91 72 7156 91 72 71, e-post:  

Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 56653668; e-post: 

 leader-kklm_logos_hor_veeb.png

____________________________________________________

Kodukant Läänemaa õppereis

leader-kklm_logos_hor_veeb.png

14.- 15.08 toimub Kodukant Läänemaa LEADER koostööprojekti Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale 2012 raames õppereis Võrumaale. Osalejateks 35 inimest, kooli-, lasteaia- ja hooldekodude kokad ja majandusjuhid, Läänemaa Nõuandeteenistuse konsulendid, VTA ametnikud ja Läänemaa toidutootjad. Õppereisi eesmärk on tutvuda Võrumaa toiduvõrgustikuga ning UMA MEKK kaubamärgi rakendumisega. Võrumaa Partnerluskogu esindajad Anneli Ott, Kadri Karu, Ave Tamra tutvustavad, kuidas on Võrumaal LEADER toetustega kohaliku toidu tootmisele ja reklaamimisele kaasa aidatud. Külastatakse Väimela Kutsehariduskeskuse kööki, Pikakannu kooli, Vastseliina Piiskopilinnust. Tutvutakse Taarapõllu talu mahetoidu tootmisega ning Mooska talu suitsusunaga, kus liha saab suitsutada. Külastatakse Viljandi OTT kaubapäeva Viljandis ja uuritakse Otse Tootjalt Tarbijale süsteemi rakendumist, saadakse kogemusi Kaatarusaare talu tegemistest Pärnumaal.

Projektijuht Lea Lai
KKLM
Koordinaator
56917271


 
leader-kklm_logos_hor_veeb.png

Saarestike naiste seminari korraldamine Vormsis ja Noarootsis 2013 (Skärgårdskvinnoseminarium, kus osalevad Soome, Rootsi Eesti saarte naised)

 

Korraldame Rälby Külaseltsiga sellel aastal  Eestis, siiani  juba 26 aastat toimuvat, saarestike naiste seminari. Seminarile on oodatud 80 naist Soome ja Rootsi ning Eesti ( Vormsi, Noarootsi)  saarestikest. Eesmärk on  ühiselt arutada saartel elamise positiivseid ja negatiivseid külgi. Seminari käigus tutvutakse kohaliku, ajaloolise kultuuripärandi ja traditsioonidega külastatakse erinevaid saarestiku ettevõtmisi.Oluline on näha kuidas saarelisuse tingimustes naised on suutnud käivitada väikeettevõtlust, et tagada saarel toimetulekuks vajalik sissetulek.  Saartel leidub nii põllumajandusega, kui kalandusega (kalakasvatus) tegelejaid, tehakse ka kohalikust materjalist käsitööd (lambad jne), hoitakse alal pärimuskultuuri (rahvariided, laulud jne)

2013.aastal korraldame seminari 26. -29. septembril  Eestis – Vormsil ja Noarootsis (Roostal). Teemaks on  „ Kultuuripärand meie ümber“. Oluline on näha ja saada kogemusi, kuidas tullakse toime  ja mida tehakse  saartel, et seal püsiasustus säiliks. Naiste ettevõtluse kogemused on eeskujuks ja toeks ka Eesti väikesaartel ettevõtluse arendamiseks. Oluline on ka rahvusvahelise koostöö kogemus.

Ene Sarapuu
Rälby Külaselts

_______________________________________________________

Eesti Külade X Maapäeva kava

faili ikoon X_maapaeva_ajakava.pdf

__________________________________

Kodukant Läänemaa ringsõit Põhja-Läänemaa Leader meetme projektidega tutvumiseks toimub 31.05.2013.
Info Lea Lai,

Kodukant Läänemaa ringsõit Lõuna-Läänemaal Leader meetme projektidega tutvumiseks toimub 24.05. - 25.05.2013.
Info Larissa Mandel,

Kodukant Läänemaa juhatus

__________________________________

Otsime Eesti Külade X Maapäeva Läänemaa delegatsiooni koosseisu igast vallast ühte inimest! V.t. KKLM Uudised 16.04.2013

Head kliendid!

Alates 1.aprillist 2013 on PRIA teenindusbüroodel uued lahtiolekuajad! Teenindusbürood on edaspidi avatud E-R 8.30-16.00. Palun broneerida aeg.

____________________________________________

TEADE!

Ettepanek üldkoosoleku päevakorra täiendamiseks:

 Lisada üldkoosoleku päevakorda punkt

 

Kodukant Läänemaa liikmelisusest ELARD-is

 

ELARD (European LEADER Association for Rural Development) on üle- Euroopaline LEADER tegevusgruppe ühendav organisatsioon ja  Kodukant Läänemaa on selle liige.

Oleme ka Eesti LEADER Liidu liige ja nüüd astub LEADER Liit ELARD-I liikmeks ja siis oleme ka meie seda kaudu liikmed ELARD –is.

Ettepanek on, et Kodukant Läänema astuks ELARD-ist  välja ja oleks seal esindatud läbi Eesti LEADER Liidu.

 

KKLM juhatus

TEADE!

 

Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 26.03.2013, kell 15:00, Haapsalus, Lihula mnt 3, III korrus              

 

PÄEVAKORRA ETTEPANEK üldkoosolekule

 

  1. 2012. a majandusaasta aruande tutvustamine (audiitori kinnitamine, auditi tulemused, revisjon tulemused )
  2. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
  4. Juhatuse koosseisu suuruse määramine
  5. Hindamiskomisjoni liikme valimine 
  6. KKLM 2013.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine
  7. KKLM –i  ja KOV- ide toetuslepingutest
  8. 2013. a projekti ( Kohalik Toit)  ja tegevuste tutvustus
  9. Muud küsimused

Kodukant Läänemaa juhatus 

Info:

leader-kklm_logos_hor_veeb.png

Kodukant Läänemaa „Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale 2012“

„Õppepäev Taebla ja Oru valla piirkonnas“

Laupäeval, 23.03.2013

 Võntküla külamajas, kell 11:00,

 11:00 Tervituskohv ja tutvumisring

11:15  Eramus toidu käitlemine, Tiina Mällo, Loomse toidu büroo juhataja, Veterinaar-  ja Toiduamet

12:20  Ulukite, lindude ja jäneseliste väikeses koguses tapmine, Kristi Kadak,  peaspetsialist, Veterinaar- ja Toiduamet

13:20 Lõunasöök kohaliku toidu baasil

14:00 Kohalik toit kooli- ja lasteaialaual, turismimajanduses, vestlusring

14:45  PRIA nõuanded,  Väino Narusk, Läänemaa Nõuandeteenistus, konsulent

15:30 – 16:00 Arutelu

 KKLM Projektijuht Lea Lai

 

www.kklm.ee

 leader-kklm_logos_hor_veeb.png

-------------------------------------------------------------

EELTEADE!

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek toimub 26.03.2013.a., algusega kell 15:00, Haapsalus, Lihula mnt 3, III korrus

 

KKLM  juhatus

--------------------------------------------------------------------------------

Kodukant Läänemaa „Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale 2012“

„Õppepäev Vormsi valla piirkonnas“

Neljapäeval, 07.03.2013

kell 13:00

Vormsi Koolitukeskus 

13:00 Tervituskohv ja tutvumisring

13:15  Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale projekti tutvustamine, projektijuht Lea Lai (Kodukant Läänemaa)

13:40  Tootja- tarbija ankeetküsimustiku tutvustus, Enna Kallasvee (Proposting OÜ)

14:00 Kohalik toit turismimajanduses, vestlusring

14:45 Mahetootmine, Läänemaa Nõuandekeskuse konsulent Vaike Nõu

15:15  PRIA nõuanded,  Helle Kadakas

16:00 Kohaliku toidu baasil suupistelaud

16:00 - 17:00 Arutelu 

KKLM Projektijuht Lea Lai

 

 

„Õppepäev Noarootsi ja Nõva valla piirkonnas“

Laupäeval, 02.03.2013

kell 11:00

Noarootsi Gümnaasium

11:00 Tervituskohv ja tutvumisring

11:15 Linpet AS, Magnus Rüütel

12:00 Kuusiku Loodustalu, Ehedad elamused Lahemaal, Sirje Kuusik

12:45 Läänemaa O.T.T tutvustamine, Irene Luts

13.15 Kool kohaliku toidutooraine tarbijana, Aime Pärnaste

13.30 Lõunasöök kohaliku toidu baasil

13:45 Tootja- tarbija ankeetküsimustiku tutvustus, Enna Kallasvee

 

KKLM Projektijuht Lea Lai

 

www.kklm.ee

 

leader-kklm_logos_hor_veeb.png

Kodukant Läänemaa „Kohalik toit kohaliku kogukonna toidulauale 2012“

„Õppepäev Ridala ja Martna valla piirkonnas“

Laupäeval, 09.02.2013

kell 11:00

RIDALA PÕHIKOOLIS

11:00 Tervituskohv ja tutvumisring

11:15 Maksudest Pärnu Maksuamet Jaan Krinal

12:00 Läänemaa O.T.T tutvustamine Karin Kuusemaa

MTÜ Läänemaa Toode Linda Pärnpuu

12:45 Ridala Põhikool kohaliku toidutooraine tarbijana  kokk Ester Pihelgas

13.00 Lõunasöök kohaliku toidu baasil

13:45 Tootja- tarbija ankeetküsimustiku tutvustus

 

 

KKLM Projektijuht Lea Lai

 

www.kklm.ee

 

________________________________________________________

„Õppepäev Lihula ja Hanila valla piirkonnas“

Laupäeval, 02.02.2013 kell 11:00

Lihula Gümnaasiumis

 

11:00 Tervituskohv

11:15 Läänemaa Nõuandekeskuse konsultant Targo Pikkmets PRIA toetused ja kogemused taotlejana ja nõustajana

12:00 Tootja kogemused tootmisel ja müügitööl Eha Raja (Viljar Raja FIE)

12:45 Lihula Gümnaasium kohaliku toidutooraine tarbijana  kokk Tiiu Kõrvits ja õpilaste toiduvalmistamise koolituste läbiviijad Liisi Saare ja Eve Pärnpuu

13.15 Lõunasöök kohaliku toidu baasil

13:45 Tootja- tarbija ankeetküsimustiku tutvustus

 

KKLM Projektijuht Lea Lai

 

____________________________________

Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvooru avanemisest 2013 .aasta rakenduskava meetmele

MTÜ Kodukant Läänemaa  alustab Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 25. - 28.02.2013 meetmele 4 „Inimesed ja ettevõtluskeskkond“  

Toetatavad tegevused:

1. Investeeringud (seadmete, masinate soetamine ning ruumide ja hoonete ehitamine, rekonstrueerimine, remontimine jm), ainult ettevõtjatele;

2. Uute toodete või teenuste arendamine (koolitused, uuringud, eksperditeenused  jm);

3. Koostöö arendamine (sh. võrgustiku kujundamine, toote arendamine, kaubamärgi loomine, ettevõtluse tugistruktuuri väljaarendamine, uuringud, koolitused, seminarid, infopäevad, õppereisid, messid,  jm);

4.Majandusalaste teadmiste õpetamine (koolitused, seminarid, infopäevad, õppereisid ettevõtjate juurde jne)

Meetme kirjeldus ning taotlemiskord on avaldatud Kodukant Läänemaa kodulehel      www.kklm.ee   rubriigis TAOTLEJALE

Infopäevad:

22.01.2013, kell 16:00 Lihulas Rahvaülikoolis
23.01.2013, kell 16:00 Oru vallamajas
07.02.2013, kell 16:00 Haapsalus, Lihula mnt 3

Info ja nõustamine:
Larissa Mandel, koordinaator Lõuna-Läänemaal tel. 53977603 , e-post:

Lea Lai, koordinaator  Põhja- Läänemaal tel. 56 91 72 7156 91 72 71, e-post:  

Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 56653668; e-post: 

_______________________________________________________________________

Meetme kirjelduse ning taotlemiskord on avaldatud Kodukant Läänemaa kodulehel      www.kklm.ee   rubriigis TAOTLEJALE

Info ja nõustamine:
Larissa Mandel, koordinaator Lõuna-Läänemaal tel. 53977603 , e-post:
Lea Lai, koordinaator  Põhja- Läänemaal tel. 56 91 72 7156 91 72 71, e-post:  

Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 56653668; e-post: 

leader-kklm_logos_hor_veeb.png

 _______________________________________________________________________ 

 

 

MTÜ Kodukant Läänemaa tänab kõiki Eesti Külade IX Maapäeva korraldajaid, külalisi ja osalejaid.

 

Jätkugu naeru su silmadesse,
jätkugu lusti su jalgadesse.
Nooruslikku rahutust südamesse.

faili ikoon KIK projekti õpperetk 05.06.2011.pdf

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUS

MTÜ Kodukant Läänemaa valis oma  üldkoosolekul 29.03.2012.aastal  uue juhatuse liikme.
Juhatuse liikmed on:

                        Sven Köster
                        Aime Koit
                        Tiiu Aavik
                        Urmas Pau
                        Mardo Leiumaa
                        Nele Sõber
                        Annika Kapp

Alates 12.05.2011 on Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Tiiu Aavik. 

LEADER 2011.a RAKENDUSKAVA TAOTLUSVOORUDE 4-7 MEEDE OTSUSED SIIT

LEADER 2011.a RAKENDUSKAVA TAOTLUSVOORUDE 1-3 MEEDE OTSUSED SIIT

MTÜ Kodukant Läänemaa asutati 1997. aastal, seltsinguna tegutseti 2003. aastani. 17. veebruari asutamiskoosolekul otsustati tegevust jätkata mittetulundusühinguna, ning ühendus kanti registrisse 22. märtsil 2003, asutajaliikmeid oli kokku 15. Samal aastal avati Lihula Rahvaülikooli ruumides Kodukandi infokeskus ja algatati Läänemaa külaliidrite projekt, mille eesmärgiks oli külaelu arengu hoogustamine. 28. detsembril 2004 otsustati maakondliku arenduskoja koosolekul MTÜ Kodukant Läänemaa baasil moodustada LEADER töögrupp ja alustati tegevuskava kooostamist. 2005. aastal kohtuti kõigi maakonna omavalituste juhtide, mitmete ettevõtjate ja külaliidritega, et tutvustada LEADER programmi. Samal aastal reorganiseeriti organisatsioon ja kujundati ümber LEADER tegevusgrupiks. Strateegia koostamise protsess algas 2006 aasta alguses,  ning tänaseks päevaks on MTÜst Kodukant Läänemaa saanud  maakondlikul tasandil toimiv LEADER tegevusgrupp.

VAATA LÄÄNEMAA VALDASID TUTVUSTAVAID VIDEOKLIPPE SIIT 


Eurokalkulaator

 

 


 

 

 

 


 

KKLM infopäeva materjal 2013 sügis
faili ikoon Infopäev sügis .ppt
---------------------------------------------------------------------------------------------Kodukant Läänemaa reporteris
http://www.reporter.ee/2013/09/18/eurorahade-saajad-pidid-aru-andma/
Kodukant Läänemaa, Läänemaa Külade Ühendus

E T K N R L P
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5