Kodukant Läänemaa Logo
   

LEADER dokumendid


UUS määrus 2015
Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER -projektitoetus määrus nr 11 faili ikoon

LEADER määrus 11.pdf

____________________________________________

LEADER MÄÄRUS nr 75 (uus)

faili ikoon Määrus nr 75 kehtiv.pdf

_______________________________________________

faili ikoon LEADER-MEETME RAAMES ANTAVA PROJEKTITOETUSE AVALDUS, lisa 6.doc
faili ikoon Seirenäitajad lisa 7.doc, siit leiad seirenäitajate koodid PRIA taotlusvormi tarbeks
faili ikoon KKLM LEADER-MEETME PROJEKTITOETUSE TAOTLUS.doc
faili ikoon Finantsprognoosi näidis.doc
faili ikoon Finantsprognoosi näidis.xls

MUUD DOKUMENDID TAOTLUSE JUURDE
:


faili ikoon Hinnavordlustabel.doc
faili ikoon PRIA registrisse kandmise avalduse_vorm.doc juhend SIIT
faili ikoon Vähese tähtsusega abi lisa 8.doc (ei ole vaja esitada 2013.aastal)

PRIA NÄIDISED:

faili ikoon Projekti muutmisavalduse näidis.doc
faili ikoon Vabatahtliktöö.doc
faili ikoon Lähetuskorraldus.doc
faili ikoon Lähetuskulud.doc
faili ikoon Palgaleht.doc
faili ikoon Arve näidis.pdf

NÄIDISED:

faili ikoon REGISTREERIMISLEHT näidis.doc

PROJEKTI LÕPPEDES
Aruanded esitada PRIA Haapsalu büroos ja KKLM´i kontoris.

faili ikoon Kuludeklaratsioon lisa 9.doc
faili ikoon Kuludeklaratsiooni täitmise juhend lisale 9.doc
faili ikoon Investeeringu muudatused lisa 10.doc

faili ikoon KKLM Projekti lõpparuanne.doc

 MUUD

- Kodukant Läänemaa strateegia
faili ikoon KKLM_Strateegia.pdf
- Kodukant Läänemaa infopäeva esitlus
faili ikoon Infopäev 2010.ppt
- LEADER info PRIA lehelt!
- LEADER info ja KKK Maainfo lehelt!

Oluline seadusandlus ja lingid:
- Ehitusseadus
- Planeerimisseadus
Mittetulundusühingute seadus
- Kuidas asutada mittetulundusühingut?
- Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - infovärav kolmanda sektori tegemistesse.
- AKTIVA - Aktiva on peamine riigilt ettevõtlusega alustamist planeerivale ning ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale suunatud info-, teabe- ja suhtluskeskkond internetis.
Siit leiad ka hulga erinevaid dokumendi- ja lepingunäidiseid. 
- Ettevõtjaportaal - Äriregistri ettevõtjaportaal on ideaalne vahend kodunt lahkumata asutada MTÜ või äriühing. Teostada äriregistri toiminguid, päringuid ja palju muud. Sisselogimine ID-kaardi või panga isikutuvastuse abil.
Digitaalsed toimungud ühendustele.