Kodukant Läänemaa Logo
   

Kodukant Läänemaa dokumendid

Põhikiri: KKLM põhikiri 06 04 2015 terviktekst.pdf

Kodukant Läänemaa strateegia 2014 - 20120+.pdf  

- Asjaajamiskord - KKLM asjaajamiskord.pdf
- Dokumentide loetelu -
MTÜ KKLM DOKUMENTIDE LOETELU.pdf
- KKLM projektide algatamise ja projektides osalemise kord -
KKLM projektide algatamine ja projektides osalemise kord.pdf
- MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER projektitoetuse taotluse menetlemise kord -
KKLM LEADER projektitaotluste menetlemise kord (Kord).pdf
Korra Lisa 1 KKLM LEADER projektitoetuse taotlus.doc

Korra Lisa 2 KKLM LEADER projektitaotluste hindamiskriteeriumid.pdf

--------------------------------------------------------------------------------
MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER taotluste menetlemise kord 2013.pdf


Juhatuse protokollid
KKLM juhatuse protokoll 27 01 2016 nr 1.pdf
KKLM juhatuse koosoleku protokoll 16 12 2015, nr 10.pdf
KKLM juhatus ( kirjalik).pdf
KKLM protokoll 19 10 2015 nr 8.pdf
KKLM juhatuse protokoll 2.10. 2015 nr 7.pdf
 KKLM juhatus 31 08 2015 protokoll.pdf
KKLM juhatuse protokoll 28 05 2015 nr 5.pdf
KKLM juhatuse koosolek 27 03 2015 nr 3.ddoc
KKLM juhatuse koosoleku protokoll 19.02.2015 nr 2.pdf
KKLM juhatuse protokoll 26.01.2015 nr 1.pdf
KKLM juhatuse protokoll 15 12 2014 nr 16.pdf
KKLM juhatuse protokoll 13.11.2014 nr 15.pdf
KKLM kirjaliku juhatuse protokoll 13.10 2014 nr 14.pdf
KKLM juhatuse protokoll 09.10.2014 nr 13.pdf
KKLM juhatuse koosoleku protokoll nr 12-2014.pdf
KKLM juhatuse koosoleku protokoll nr 11 - 2014.pdf

Üldkogu protokollid -
KKLM üldkoosoleku protokoll 23.10.2015 nr 2.pdf
 KKLM üldkoosoleku protokoll 06.06.2015 nr 1.ddoc
KKLM üldkoosoleku protokoll 15.10.2014.pdf
KKLM üldkoosoleku protokoll 20 03 2014.pdf
Kodukant Läänemaa üldkoosoleku protokoll nr 2 - 2013.pdf
KKLM üldkoosoleku protokoll 26.03.2013 nr 1.pdf

Revisjonikomisjoni protokollid -
KKLM_revisjon_akt 1_2014.pdf
revisjonikomisjoni protokoll 04.02.08.doc

Majandusaasta aruanded -
KKLM_majandusaasta aruanne 2009.pdf
Majandusaasta aruanne 2010