Kodukant Läänemaa Logo
   

Osale noorsootöötajate põhiteadmiste ja oskuste koolitusprogrammis

Tallinna Pedagoogiline Seminar ning Eesti Noorsootöö Keskus kutsuvad noorsootöötajaid osalema 5 moodulist koosnevas põhiteadmiste ja oskuste koolitusprogrammis. Koolitusprogramm on suunatud eelkõige tegutsevatele spetsialistidele, kes ei ole omandanud noorsootöö alast tasemeharidust.

 

Koolitusprogrammi läbiviimise eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi noorsootöö kaasaegsetest käsitlustest ja korraldusest, soodustada uute algatuste  ja noorsootöötajate vaheliste võrgustike teket. Koolitusprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetusel ja Vabariigi Valitsuse kaasrahastamisel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames ning see on osalejatele tasuta.

 

Koolitused toimuvad Tallinna Pedagoogilise Seminari ruumides (aadressil Räägu 49, Tallinn).  Koolituse töökeeleks on eesti keel.

 

Koolituse raames kaetakse osalejate toitlustamise (lõunasöök ja kohvipausid) ning vajadusel ka ööbimiskulud (Tallinna Pedagoogilise Seminari ühiselamus).

 

Koolitusmoodulite toimumise ajad:

 

·         I moodul         05.10 - 08.10.2010

·         II moodul        30.11 - 02.12.2010

·         III moodul       18.01 - 20.01.2011

·         IV moodul      01.03 - 04.03.2011

·         V moodul       05.04 - 07.04.2011

 

Koolitusprogrammi viivad läbi oma ala tunnustatud spetsialistid ning praktikud.

 

Koolitusele registreerumine:

 

Osalemiseks palume täita osalemisankeet ning sisseastumise test, mille vormid on kättesaadavad järgnevalt koduleheküljelt:

http://www.tps.edu.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1302&Itemid=675

 

Samas asub ka täpsem informatsioon koolituse korralduse ja programmi kohta.

 

Koolitusele registreerumiseks palume saata täidetud osalemisankeet ning sisseastumise test järgnevale  e-maili aadressile:

 

Koolitusele registreerumise tähtaeg on: 22. september 2010.

 

Olete väga oodatud osalema!

Kristiina Lees

Tallinna Pedagoogiline Seminar

tel: 639 1746