Kodukant Läänemaa Logo
   

LEADER idee

DSCF6558.JPG

LEADER lähenemise põhimõtte aluseks on, otsuste langetamise ja rakendamise toomine kohalike tegevusgruppide tasandile. LEADER lähenemine erineb muudest levinud maaelu arengu poliitika meetmetest selle poolest, et ta näitab kuidas toimida, mitte seda, mida oleks vaja teha. Oluline erinevus seisneb ka LEADER meetme rakendamises, nimelt kui teiste struktuurifondide rakendamise ja hindamise puhul on otsustajad ametnikud kaugetest ministeeriumistest, siis LEADER meetme puhul otsustavad vahendite jagunemise kohalikud tegevusgrupid. See põhimõte tagab eelkõige selle, et vahendid satuvad just sinna kus neid enim vaja on, et toetuste eest tehakse just neid tegevusi mida kogukonnad kõige tähtsamaks peavad. Selleks peab kohalik tegevusgrupp endale välja töötama arengustrateegia, meie käsitluses on see pigem kogukondade kokkulepe, mis tulevikus tagab piirkonna jätkusuutliku arengu ja lisaboonusena toodab sostsiaalset kapitali ja kogukondade sidusust.

MILLEST ALUSTADA?

Kui oled välja mõelnud, millist projekti soovid läbi viia või vajad ideede ammutamiseks inspiratsiooni, alusta meetmete lugemisest rubriigist "Leader meetmelehed" - neid on 7. Vali välja oma projekti teostamiseks sobiv meede ning veendu, et see oleks kooskõlas meetme eesmärkidega.

Tutvu põhjalikult Põllumajandusministri määrusega nr.59, et selgitada millistele tingimustele taotleja ja projekt peavad vastama (alusta 3 peatüki 28 paragrahvist, eelnev ei puuduta projekti). Loe lisaks ka rubriigi "Leader korduvad küsimused" kommenteeritud määrust.

Rubriigis "Leader dokumendid" leiad Kodukant Läänemaa projektitaotluse vormi, mis on sinu taotluse lahutamatuteks osadeks. Ära esimesel vaatlusel kohku, alusta oma mõtete sobitamisega formulari ning sa näed, et see on lihtne. Küsi nõu koordinaatoritelt.

Et sinu taotlus oleks hindamiskomisjoni kriteeriumitele vastav, leiad rubriigist "Leader hindamiskomisjon" hindamislehe. Lähtu projekti kirjutamisel hindamiskriteeriumitest, see tagab sulle tihedas konkurentsis edu.

Konsulteeri kindlasti ja varakult meie koordinaatoritega, kes abistavad nii mõtte formuleerimisel, kui vajaliku dokumentatsiooni kokku panekul.

 LEADER info PRIA lehelt!


LEADER LÄÄNEMAAL

MTÜ Kodukant Läänemaa tähtub LEADER tegevuses oma strateegiast. Paika pandud prioriteedid on suunatud tulevikku. Meie eesmärgiks on Läänemaa kui terviku ühtne areng, et kogu maakond oleks vajalike teenustega kaetud ning et meie ettevõtjad julgeks ning suudaks uute teenuste ja toodetega turule tulla.

LEADER programmi kohta saab parimat infot meie koordinaatoritelt.
Meetmete avanemisest ja muust LEADER tegevust puudutavast teavitame alati kodulehel, maakonnalehes ja oma liikmetele saadame e-kirju.

6.detsembrist 2009 – 7.jaanuarini 2010 toimuvad LEADER programmi tutvustavad infopäevad üle Läänemaa.
Infopäeva eesmärk on piirkondade teavitamine avanevatest võimalustest toetuste taotlemiseks LEADER programmist. Kuna antud programm hõlmab erinevaid maaelu puudutavaid valdkondi, siis on osalema oodatud kõiki huvilised, kellele kodukandi, külaelu, maakonna ja oma ettevõtte arengu vastu huvi on.


LEADER EESTIS

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991.aastal ning on läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader +.

Leader toetusskeemi edu aluseks on, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsus- tada toetuste jagamise üle.

2008. aasta suvel lõppes Leader toetusskeemi rakendamise esimene etapp Riikliku arengukava 2004-2006 Leader-tüüpi meetme raames.

Algas uus toetusperiood. Maaelu arengukava 2007–2013 Leader-meetme kaudu on riik otsustanud jagada 10 % arengukava eelarvest. See on 1,34 miljardit krooni, mis teeb keskmiselt aastas üle 200 miljoni krooni kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.

Leader tegevusgrupid esitasid 15. augustiks 2008 taotlused toetuse saamiseks piirkonna arengustrateegiate rakendamiseks Maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme raames.

Peale arengustrateegiate hindamist ja tegevuspiirkondadele toetussummade määramist saavad kohalikud tegevusgrupid alustada piirkondades projektitaotluste vastuvõttu. Esimene strateegia rakendamise periood kestab aastani 2010, millal on vajadusel võimalik strateegiat täpsustada ning esitada täiendatud strateegia.

Leader tegevusgruppide ülesandeks on koostada oma tegevuspiirkonna arengustrateegi ja kuulutavad välja projektikonkursid. Millised toetusmeetmed piirkondades avatakse, millises järjekorras ja keda oodatakse taotlema oleneb piirkondlikust strateegiast ning selle kohta peab informatsiooni hankima konkreetse kohaliku tegevusgrupi käest.

Kohaliku tegevusgrupi saab moodustada vähemalt kahe omavalitsusüksuse territooriumile mitte- tulundusühinguna. Kohalike tegevusgruppide liikmeteks saavad olla kohalikud omavalitsusüksused, piirkonna ettevõtjad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Kohalike tegevusgruppide tegevus olnud edukas: valminud on piirkondade arengustrateegiad, tekkinud on palju häid suhteid inimeste vahel, sündinud huvitavaid ideid, kuidas oma piirkonda arendada.

Eestis tegutseb hetkel kokku 24 kohalikku tegevusgruppi , kes katavad ligi 94% maapiirkonnast. 2008. aastal loodi seniliitumata valdades juurde veel kaks kohalikku tegevusgruppi Harjumaal, kes esimese etapina hakkavad looma piirkondlikku arengustrateegiaid. Kokku koos uute kohalike tegevus- gruppidega on Leader programmiga hõlmatud 98% Eesti maapiirkonnast.

 Tegevusgrupid_Eestis.JPG


kodukant_160x60.gif